ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 129 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ หนังสือ
ผลการค้นหา เลขเรียก
สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2557 = Statistical Thailand 2014  มี review
   ประทีป อัศวภูมิ...[และคนอื่นๆ]. / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WA900.JT3 ป278ส 2557 
ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต = Living Will
   "" / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
"" 
120 ปี มหิดลอดุลยเดช = 120 Years of Prince Mahidol./ คณะกรรม..
    / 2555
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS 578.32.M33 ห159 2555 
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถคู่พระบารมี/ จัดทำโดยคณะกรร..
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS 578.32.S57 จ567 2560 
70 ปี ครองราชย์มหากษัตริย์ประชาธิปไตย/ คณะกรรมการจัดทำหนังสื..
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext 70 ปี ครองราชย์ฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS 586 จ688 2560 
Offical Correspondence วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
   สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JF111 ส339 2548 
การคิดเชิงบูรณาการ =Integative Thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญ..
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
F441 ก768ก 2549 
การทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง
   สรชัย พิศาลบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB1028 ส323ก 2549 
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ/บรรณาธิกา..
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
H62 ก461 2561 
การเขียนสำหรับข้าราชการไทย/ ธนู ทดแทนคุณ
   ธนู ทดแทนคุณ / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL4177 ธ281 2556 
การเขียนหนังสือราชการ/ประวีณ ณ นคร 001
   ประวีณ ณ นคร / 2534
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL4177 ป496ก 2534 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร/ วรวรรธน์ ศรียาภัย
   วรวรรธน์ ศรียาภัย / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PN145 ว276ก 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [11]   [แสดง 12/129 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.