ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ""
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือโรค = ปราณี ทู้ไพเราะ  มี review
   ปราณี ทู้ไพเราะ / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 21 ไอเทม)
"""""""""""""" 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550/ สำนักงานคณะกรรมการสุขภ..
   """""""""" / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""""""""" 
การให้บริการสุขภาพที่บ้าน/ อังค์ริสา พินิจจันทร์
   อังค์ริสา พินิจจันทร์ / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""""" 
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก : การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่..
   """""" / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""""" 
วารสารพยาบาลสาร= Nursing Journal
   """" / 2557
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
วารสารพยาบาลสาร= Nursing Journal
   """" / 2556
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
   """" / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
สรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ./ พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์."  มี review
   " พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์." / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"" 
Critical care nursing clinics of north america./[Journal]
   "" / 2011
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
MCN: The American Journal of Mwternal/Child Nursing [Journal]
   ""
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.255..
   "" / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.255..
   "" / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3] 0 && tmqgotopage<=maxpage) { self.location=url+((tmqgotopage-1)*12); } else { alert('ป้อนเลขหน้าไม่ถูกต้อง'); } }   [แสดง 12/31 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.