ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กมลวิช เลาประสพวัฒนา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
   กมลวิช เลาประสพวัฒนา / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC534 ก137 2560 
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (เรียบเรียงครั้งที่2) = Nosocomial in..
   กมลวิช เลาประสพวัฒนา / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WX 167 ก137ร 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.