ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
   กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
C607.A26 ค695ก 2540 
การเฝ้าระวังยุงพาหะนำโรค "โรคไข้เลือดออก" 001
   กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 ก170ก 2534 
คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / กรมควบคุมโรคติดต่อ 001
   กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ / 2535
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QW575 ก218ค 2535 
ปรสิตหนอนพยาธิทางการแพทย์ : ทฤษฎีและปฏิบัติการ 001
   กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QX4 ก344ป 
รายงานประจำปี 2544 กองกามโรค 002
   กองกามโรคกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WA540.T5 ก344 2544 
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ยาและการให้การรักษาโรคอุจาระ..
   อุเทน จารณศรี. / 2539
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WI 407 ก522 2539. 
ายงานประจำปี 2544 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 ขอนแก่น
   กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WA540.T5 ก344ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.