ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ..
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 ข226ก 2550 
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ..
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WA546 ข226ก 2550 
กรอบกระบวนการวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ก 2553 
กรอบกระบวนการวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ/ ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ก 2555 
กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน/ขนิษฐา นันทบุตร
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA18 ข226ก 2552 
ข้อเสนอ บทบาทพยาบาลชุมชนที่เท่าทันสภาวะการณ์ระบบสุขภาพที่เปล..
   ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext บทบาทพยาบาลชุมชน.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY106 ข226ข 2551 
ชุดความรู้การพัฒนากลไกและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ค 2553 
ปฏิบัติการระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ป 2553 
ปฏิบัติการระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ป 2553 
ระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226รช 2553 
แผนที่การวิจัยกับวิชาชีพการพยาบาล/ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY20.5 ข226ผ 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.