ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา นันทบุตร.
ผลการค้นหา เลขเรียก
3 ประสาน อปท - รพ - สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน...
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 546 ข226 2550 
6 ระบบหลัก เพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106 ข226ร 2550 
กรอบกระบวนการวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
   ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ก 2553 
การออกแบบบริการสุขภาพในชุมชน./ ขนิษฐา นันทบุตร,จงกลณี จันทรศ..
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 26 ไอเทม)
WA546 ข226ก 2555 
การเสริมสร้างทักษะแกนนำสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ./ ขน..
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WT100 ข226ก 2555 
คู่มือการวิจัยและพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA18 ข226ค 2553 
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด เครื่องมือ การออกแบบ/ขนิษฐา ..
   ขนิษฐา นันทบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA546 ข226ร 2551 
ระบบสุขภาพชุมชน กระบวนการทำงานร่วมกันของ 3 ระบบใหญ่ในชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ร 2553 
ระบบสุขภาพชุมชน กระบวนการทำงานร่วมกันของ 3 ระบบใหญ่ในชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ร 2551 
สามัคคีชุมชน ที่ตำบลปากพูน : ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนค..
   ขนิษฐา นันทบุตร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY 141 ข226ส 2553 
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาล
   ขนิษฐา นันทบุตร...[และคนอื่นๆ]. / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext แนวทางพัฒนานวัตกรรมฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546 ข226น 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.