ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดทางการพยาบาล  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป,การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY100 ค127ก 2549 
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เล่ม 3
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 152 ก492พ ล.3 2553. 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1./ คณาจารย์สถาบันพระบรมร..  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 152 ก492 ล.1 2541. 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ก492 2549 ล.2 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/ คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 152 ก492 ล.2 2541. 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/คณาจารย์สถาบันพระบรมราช..  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY152 ก492 2553 ล.2 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/ คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY 152 ก492 ล.2 2554. 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY152 ก492พ 2550 ล.3 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3/ คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 152 ค127ก ล.3 2541. 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ก492 2549 ล.4 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.