ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาโปรแกรมการอดบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลอุทัยธาน..
   ผ่องศรี ศรีมรกต / 2550
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ WM290
ผ227กร 2550 
บทเพลงสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000023 
รายงานประจำปี 2552/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY1 ส293ร 2552 
รายงานประจำปี 2553 : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY 1 ส293ร 2553. 
รายงานประจำปี 2554 : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ..
    / 2554
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY1 ส293ร 2554. 
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 14 : การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ณ ห้..
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO700 ศ3388 2549 ล.14 
สรุปกิจกรรม ปี 2550-2552 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรา..
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY1 l293l 2552 
สรุปรายงานประจำปี 2543/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป..
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WY16 พ219ส 2543 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สามัญประจำปี ครั้งที่ 15 001
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.สาขาภาคตะวันออก / 2535
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY16 ส226อ 2535 
แนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการบำบัดเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี..
   ผ่องศรี ศรีมรกต. / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM290 ผ227น 2552 
โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุห..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM290 คก962 2557 
โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุห..
   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM290 ค962 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.