ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพื่อนช่วยจำ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้อสอบทบทวน การพยาบาลผู้สูงอายุ GNRE= Geriatric Nursing Revi..
   เพื่อนช่วยจำ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY18.2 ข291 2551 
ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ = Geriatric Nursing Review Ex..  มี review
   เพื่อนช่วยจำ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WT152 พ953 2551 
ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ = ANR (Adult Nursing Review)/เพื่อนช่ว..  มี review
   เพื่อนช่วยจำ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 11 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 13 ไอเทม)
WY150 พ953 2551 
ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก/เพื่อนช่วยจำ  มี review
   เพื่อนช่วยจำ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 29 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY157 พ111ท 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.