ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เลือด โรค การวินิจฉัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
Pancytopenia : สาเหตุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ = Pancytopenia : ..
   พีระพล วอง / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WH120 พ798p 2555 
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา
   สาคร พรประเสริฐ.
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WH120 ส628ก 2555 
กระบวนการห้ามเลือดและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการห..
   อำพร ไตรภัทร / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WH310
อ689 2553 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อกา..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WG25 ก451 2556 
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
    / 2558
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WG140 ก491 2558 
คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจ   มี review
   เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152.5
ฉ432ค 2553 
คู่มือตรวจเช็กร่างกายจากผลเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ./ ลีลาวดี แก..  มี review
   ลีลาวดี แก้วรังสี. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY400 ล514ค 2554 
ตรวจเลือดไวรัสลงตับ   มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW170
ป411ต 2553 
ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ/ วีรวรร..  มี review
   วีรวรรณ เล็กสกุลไชย / 2555
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ,หนังสือสำรอง ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY400 ว835ต 2555 
ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในปร..
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
WH100 ต367 2550 
ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในปร..
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH100 ต367 ล.2 
พยาธิวิทยาคลินิก = Clinical pathology
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
QY4 พ218ย 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/21 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.