ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประสาร เปรมะสกุล
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก
   ประสาร เปรมะสกุล / 2562
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
QY 400 ป411ค ล.1 2562 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง/ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 21 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 22 ไอเทม)
QY400 ป411 ล.2 2552 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง/ ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นนวนิยาย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 16 ไอเทม)
QY400 ป411 ล.2 2554 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก./ ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
QY 400 ป111ค ล.1 2553. 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก/ ประสาร เปรมะสกุล,พลเอก  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล,พลเอก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QY400 ป411 ล.1 2552. 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก/ ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 13 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
QY400 ป111ค ล.1 2554 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด/ประสาร เปรมะสกุล
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QY400 ป411 2551 
คู่มือแปลผลเลือด เล่มสอง/ประสาร เปรมะสกุล
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QY400 ป111ค 2552 ล.2 
ตรวจเลือดไวรัสลงตับ   มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW170
ป411ต 2553 
พิชิตมะเร็งต่อมลูกหมาก ภาคฉบับสมบูรณ์
   ประสาร เปรมะสกุล / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext พิชิตมะเร็ง.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ762 ป411พ 2555 
แก้ไขได้ ไม่ต้องผ่าตัด หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
   ประสาร เปรมะสกุล / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WE740 ป411ก 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.