ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดทางการพยาบาล 001
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY100 ค127ก 2542 
การบำบัดทางการพยาบาล  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป,การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WY100 ค127ก 2549 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY160 ค127 2539 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก กา..
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY160 ค127 2539 WY160 ค127 2539 
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เล่ม 3
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 152 ก492พ ล.3 2553. 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.2 2541 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.2 2541 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1./ คณาจารย์สถาบันพระบรมร..  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 152 ก492 ล.1 2541. 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1
    / 2558
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.1 2558 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.1 2549 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ก492 2549 ล.2 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/ คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..  มี review
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 152 ก492 ล.2 2541. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/21 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.