ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เลือด การตรวจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา
   สาคร พรประเสริฐ.
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WH120 ส628ก 2555 
คู่มือตรวจเช็กร่างกายจากผลเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ./ ลีลาวดี แก..  มี review
   ลีลาวดี แก้วรังสี. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY400 ล514ค 2554 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง/ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 18 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 22 ไอเทม)
QY400 ป411 ล.2 2552 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง/ ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นนวนิยาย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 10 พร้อมให้บริการ และ 6 ไอเทมถูกยืม (มี 16 ไอเทม)
QY400 ป411 ล.2 2554 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก./ ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 5 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 9 ไอเทม)
QY 400 ป111ค ล.1 2553. 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก/ ประสาร เปรมะสกุล,พลเอก  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล,พลเอก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QY400 ป411 ล.1 2552. 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก/ ประสาร เปรมะสกุล  มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2554
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 11 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
QY400 ป111ค ล.1 2554 
คู่มือแปลผลตรวจเลือด/ประสาร เปรมะสกุล
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QY400 ป411 2551 
คู่มือแปลผลเลือด เล่มสอง/ประสาร เปรมะสกุล
   ประสาร เปรมะสกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
QY400 ป111ค 2552 ล.2 
ตรวจเลือดไวรัสลงตับ   มี review
   ประสาร เปรมะสกุล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW170
ป411ต 2553 
ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ/ วีรวรร..  มี review
   วีรวรรณ เล็กสกุลไชย / 2555
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ,หนังสือสำรอง ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QY400 ว835ต 2555 
ทัศนคติของหญิงตั้งครรภ์ต่อการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ = Attitud..
   ชุมพล พลนรา.
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY153 ช627ท 2535 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.